*המינון המומלץ לירידת המידות נאסף על פי נתוני המשתמשים.
 הערכה בלבד הירידה במשקל היא אינדיבידואלית לכל אדם.
 למחקרים בנושא